• Treitlerkvartetten

  Torsdag den 9 november 19:00 Tonhallen

  Ung svensk stråkkvartett med passion för att sprida kvartettmusik till en bredare publik. Ett klassiskt program med bland annat Beethovens STRÅKKVARTETT NR 14 CISS-MOLL.

  2500x1500_treitlerkvartetten-1500x900

  Treitlerkvartetten är en ung svensk stråkkvartett som träffades på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter studier i Salzburg, USA och Skottland återförenades de i Stockholm 2012 för att fördjupa sig i kvartettrepertoaren. Av de kvartetter Beethoven komponerade under 1820-talet var han mest nöjd med just opus 131 i ciss-moll; den förmedlar allt från ljuvt lyriska melodier till bullrig humor. Fanny Mendelssohn skrev över 460 verk, ibland publicerades verken i hennes bror Felix namn – för att musiken överhuvudtaget skulle ges ut. Stråkkvartetten i Ess-dur komponerade hon vid 29 års ålder.

  TREITLERKVARTETTEN
  Oscar Treitler ( violin ), Caroline Waldemarsson-Treitler ( violin ) Jonna Inge ( viola ), Emma Beskow ( cello )

  Lyssna på Treitlerkvartetten!